Projekt „ZDROWY STUDENT” skierowany jest do studentów polskich uczelni wyższych. W ramach projektu zamierzamy prowadzić szereg działań zmierzających do przekazania pełnej informacji na temat opieki medycznej. Podczas spotkań ze studentami przedstawiamy ofertę medyczną partnera GMP wraz z szeregiem korzyści, które z niej wynikają.

KONCEPCJA PROJEKTU

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego postanowiliśmy uruchomić projekt, dzięki któremu studenci będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę medyczną. Są oni bowiem specyficzną grupą, która na okres studiów zmienia miejsce zamieszkania, co powoduje również konieczność zmiany lekarza POZ. Wszystkie podjęte przez nas kroki mają na celu przekazanie społeczności akademickiej informacji o możliwości zapewnienia sobie bezpłatnej opieki medycznej na okres trwania studiów. Dzięki corocznej akcji nowi studenci, rozpoczynający kolejny etap edukacji mogą dowiedzieć się o skierowanej bezpośrednio do nich ofercie partnera Grupy Medycyna Polska S.A.

Celem przeprowadzanych na uczelniach akcji jest zapewnienie studentom kompleksowej wiedzy w zakresie akademickiej służby zdrowia oraz przedstawienie oferty partnera, co w konsekwencji może zwiększyć liczbę zadeklarowanych pacjentów do poradni POZ, a tym samym zwiększyć przychody firmy.

Projekt Zdrowy Student skierowany jest do studentów, a więc osób młodych w wieku 19-26 lat. W szczególności projekt kierujemy do osób, które na czas studiów przeprowadziły się do innego miasta i w nowym miejscu nie mają zapewnionej opieki medycznej.W roku akademickim 2014 / 2015 w 434 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1 469,4 tys. studentów, w tym w 146 filiach i zamiejscowych podstawowych jednostkach organizacyjnych – 75,5 tys. studentów oraz w 83 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych – 8,4 tys. studentów.

Prawie jedna trzecia wszystkich studentów to mieszkańcy wsi, które na okres studiów przenoszą się do większych ośrodków akademickich. Usługi i produkty Partnera promujemy także dla kadry naukowej.

W RAMACH PROJEKTU PARTNER OTRZYMA

• Strategię i know how w zakresie rekrutacji studentów do poradni POZ, tzw. „Akcja student”
• Wzory umów współpracy z uczelniami
• Wzory pism przewodnich współpracy z uczelniami i organizacjami studenckimi
• Wzory umów z personelem rekrutującym
• Dostęp do serwisu, umieszczenie placówek w serwisie www.zdrowystudent.pl
• Promocję placówki w środkach masowego przekazu
• Niezbędne skrypty szkoleniowe wraz z możliwością organizacji szkolenia u zamawiającego
• Wzory materiałów marketingowych, gadżetów reklamowych, pełną dokumentację promocji marki
w środowisku akademickim
• Listy referencyjne i polecające z największych uczelni w Polsce

KORZYŚCI DLA PARTNERA

DŁUGOTERMINOWE:
• osiągnięcie pozycji lidera na rynku opieki medycznej dla studentów

ŚREDNIOTERMINOWE:
• rozpoznawalność marki Partnera i GMP S.A. wśród grupy docelowej
• budowanie dobrych relacji z uczelniami wyższymi
• współpraca naukowa z uczelniami wyższymi
• współpraca w ramach praktyk i staży dla studentów
• możliwość oferowania usług medycyny pracy, badań kandydatów do szkół wyższych czy – programów profilaktycznych

KRÓTKOTERMINOWE:
• powiększenie populacji POZ a co za tym idzie wzrost przychodów ze stawki kapitacyjnej
• sprzedaż dodatkowych usług (medycyna pracy, aos, szczepienia, zabiegi, diagnostyka)
• promocja przychodni na uczelni i akademikach

KORZYŚCI DLA PACJENTA

• Strategia i plan działania rekrutacji studentów„Akcja student”
• Wzory umów współpracy z uczelniami
• Wzory pism przewodnich, współpracy z uczelniami i organizacjami studenckimi
• Wzory umów z personelem rekrutującym
• Dostęp do serwisu, umieszczenie palcówek w serwisie www.zdrowystudent.pl
• Promocja placówki w www i mediach społecznościowych
• Opisane szkolenia zespołu (skrypty szkoleniowe) wraz z możliwością organizacji szkolenia u zamawiającego
• Wzory materiałów marketingowych, gadżetów reklamowych pełna dokumentacja promocji marki w środowisku
studenckim
• Listy referencyjne i polecające z największych uczelni w Polsce
• Wynegocjowane wyceny wszelkich materiałów poniżej cen rynkowych

Zapytaj o szczegóły produktu