Portal Medycyny Pracy

Miło nam poinformować, iż dla naszych Klientów Korporacyjnych przygotowaliśmy nowe narzędzie mające na celu automatyzację i usprawnienie procesów kadrowych w obszarze badań z zakresu medycyny pracy.

Portal Medycyny Pracy zawiera bazę danych pracowników Klienta Korporacyjnego z zaimplementowanym prostym w obsłudze mechanizmem dodawania/usuwania/edycji danych pracowników. Wskazani przez Państwa pracownicy otrzymują dostęp do narzędzia z określonym poziomem uprawnień. W portalu zaimplementowana jest aktualna baza danych czynników szkodliwych i uciążliwych, pozwalająca na przydzielenie narażeń do konkretnego stanowiska pracy Państwa firmie. Z wykorzystaniem baz słownikowych pracownik HR jest w stanie wygenerować skierowanie któ- re jest kontekstowo i automatycznie uzupełniane danymi słownikowymi i spełnia wymagania ustawodawcze. Powiadomienia o upływającym terminie ważności badań dla poszczególnych pracowników są przekazywane z wykorzystaniem samego portalu w formie wiadomości elektronicznych jak również w postaci automatycznych wiadomości e-mail przesyłanych na wskazane skrzynki pocztowe Klienta.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE NARZĘDZIA

• Intuicyjny i bezpieczny mechanizm dostępu dla uprawnionych pracowników
• Wbudowana baza danych pracowników z możliwością edycji danych słownikowych
• Wbudowane aktualne słowniki czynników szkodliwych i uciążliwych
• Skierowanie generowane w oparciu o zgodne z wymogami legislacyjnymi szablony
• Mechanizmy kontroli aktualności badań wraz z automatycznym powiadamianiem Pracodawcy
• Szybki kontakt z personelem przychodni

Zapytaj o szczegóły produktu