O Grupie Medycyna Polska

Grupa Medycyna Polska S.A., to sieć partnerskich, niezależnych, prywatnych placówek medycznych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Każdy z Nas działa na lokalnym lub regionalnym rynku usług medycznych od kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat. Wszyscy mamy w ofercie usługi odpłatne. Wielu z Nas działa także w ramach NFZ. Połączyliśmy siły i doświadczenia ostatnich lat dla Ciebie. Wypracowaliśmy i nieustannie podnosimy jakość opieki, lecz nie z nakazów urzędników czy systemu, ale z oczekiwań i wymagań stawianych nam przez chorych i potrzebujących ludzi. Wspólnie opracowujemy, wdrażamy i świadczymy usługi, jakich często brakuje lub są ograniczone w publicznym systemie ochrony zdrowia. Stawiamy do dyspozycji naszą wiedzę, doświadczenia, know-how i zasoby każdej polskiej, niepublicznej placówce medycznej, które w dowolnym momencie mogą się do Nas przyłączyć. Oczywiście o ile spełnią wysokie wymagania jakościowe stawiane przez Grupę Medycyna Polska. Chcemy by Grupa była wzorcem jakościowym dla innych, w tym publicznych i sieciowych placówek. Każdy z Partnerów Grupy jest niezależnym kapitałowo podmiotem, ale musi trzymać „Nasz Poziom”. Grupa jest stworzona dla Pacjentów i Placówek Medycznych. Uczestnictwo w Grupie nie ogranicza w żadnym stopniu niezależności biznesowej i właścicielskiej Partnerów, ale przystąpienie do Niej zobowiązuje do nieustawicznego podnoszenia jakości opieki medycznej w oparciu o nowoczesną wiedzę medyczną i standardy jakie wypracowuje Grupa.

NASZE ASPIRACJE

• Zbudowanie ogólnopolskiej sieci PARTNERSKICH placówek ochrony zdrowia, przynoszącej zyski Akcjonariuszom i wymierne korzyści klientom oraz partnerom.

• Wspólna obrona przed działaniem dużych sieci medycznych, z dostępem do kapitału zagranicznego.

• Wspólna, polska marka GRUPA MEDYCYNA POLSKA.

• Wzmocnienie lokalnych placówek partnerskich, m.in. poprzez wzrost wyników finansowych oraz silną tożsamość na rynku.