Grupa Medycyna Polska S.A.

Biuro: pl. Sobieskiego 2
33-100 Tarnów, Polska
biuro@medycynapolska.plGrupa Medycyna Polska S.A. z siedzibą w Tarnowie, pl. Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655988, NIP: 8733261120.