Wizja

BUDOWA SILNEJ, OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI NIEZALEŻNYCH
PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA O WSPÓLNEJ TOŻSAMOŚCI RYNKOWEJ

DLACZEGO MY?

Rynek komercyjnych usług medycznych i publiczny system ochrony zdrowia zmienia się na naszych oczach. Kończy się pewien etap do którego nie będzie powrotu. Niepewność sposobów finansowania oraz kontraktowania usług i ich konsolidacja przez sieci zmienia nie tylko układ sił, ale staje się również niebezpieczna dla małych i średnich podmiotów medycznych. Żyjemy i pracujemy w tej rzeczywistości, więc powinniśmy wspólnie znaleźć swoje miejsce w nowej sytuacji. Jedno jest pewne - możliwości samodzielnego działania mniejszych podmiotów prywatnych kurczą się.
Grupa lekarzy, managerów ochrony zdrowia i IT zabezpieczających obsługę pacjenta stworzyło przedsiębiorstwo zdolne do konkurowania i skupiania w sobie podmiotów medycznych, wyspecjalizowanych w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorych.
Każdy z podmiotów może przystąpić do GRUPY, aby korzystać z jej narzędzi służących do koordynacji personalnego prowadzenia pacjenta w ramach naszej sieci w całej Polsce. Możemy ponadto wymieniać się doświadczeniami, know-how i dobrymi praktykami. Cały czas będziemy pozostawać w zasięgu ogólnopolskich działań marketingowych, które będą promować markę rynkową GRUPY oraz zwiększać kapitał i zyski podmiotów ją tworzących.
Nade wszystko uczestnictwo i partnerstwo w GRUPIE, pozwoli realizować najprostsze przesłanie naszych zawodów – DBAĆ O ZDROWIE CZŁOWIEKA w ramach nowego modelu biznesowego.

Produktów

Placówek

Wdrożeń

Serwis medycynapolska.pl

www.medycynapolska.pl

To zintegrowany system informatyczny przeznaczony dla pacjentów i placówek Partnerskich Grupy Medycyna Polska, który umożliwi oferowanie klientom/pacjentom usług medycznych różnymi kanałami komunikacyjnymi, w tym za pośrednictwem narzędzi mobilnych.

Portal poprawi jakość oferty, jak również podniesie efektywność zarządzania, dzięki uzyskaniu relacji transakcyjnych z partnerami i dostawcami. Rezultatem będzie spadek procentowego udziału kosztów administracyjnych w całkowitych kosztach funkcjonowania placówki. System umożliwi dodatkowo zwiększenie przychodów z usług komercyjnych. Portal zaoferuje pacjentom medyczną bazę wiedzy przygotowaną przez profesjonalistów.

Program Zdrowia

karty lojalnościowe

Program Zdrowia to program partnerski dla pacjentów przychodni zrzeszonych w Grupie Medycyna Polska zapewniający elementy opieki koordynowanej i profilaktyki. Partnerzy Programu zyskują natomiast dostęp do unikalnych kanałów komunikacji z uczestnikami, jednocześnie poznając ich potrzeby i zwyczaje.

Portal Medycyny Pracy

automatyzacja procesów HR

Platforma usprawniająca obsługę kadrową w zakresie medycyny pracy firmom, którymi opiekują się Partnerzy tworzący Grupę Medycyna Polska.

Grupa Zakupowa

wspólna siła negocjacyjna z dostawcami towarów i usług

Narzędzie dedykowane do obsługi zamówień, którego celem jest poprawa warunków handlowych, zwiększenie konkurencyjności, obniżenie kosztów materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, oszczędność czasu w procesach logistycznych oraz uzyskanie towarów i usług w jak najlepszych cenach.

TELEASYSTENT24 / TELEMEDYCYNA

To całodobowy, telefoniczny system dla Pacjentów pozwalający na wezwanie pomocy w nagłych przypadkach, jak również pomoc w codziennym życiu, np. rejestracja do lekarza, przypomnienie o konieczności zażywania leków, ostrzeganie o zagrożeniach, zlecenie naprawy domowej awarii czy informacje o wydarzeniach kulturalnych. Usługa umożliwia kontakt Podopiecznego z Centrum Opieki 24/7

Abonamenty Usług Medycznych

Wspólna oferta usług abonamentowych dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Zdrowy Student

program pozyskiwania pacjentów w środowisku akademickim

Projekt „ZDROWY STUDENT” skierowany jest do studentów polskich uczelni wyższych. W ramach projektu zamierzamy prowadzić szereg działań zmierzających do przekazania pełnej informacji na temat opieki medycznej. Podczas spotkań ze studentami przedstawiamy ofertę medyczną partnera GMP wraz z szeregiem korzyści, które z niej wynikają.